fotosoutěž

Za měsíc říjen nás nejvíce zaujala fotografie  ELIŠKY HOMOLKOVÉ .

GRATULUJEME a výherci zasíláme rodinnou vstupenku!!!

Výtvarná soutěž

Za měsíc říjen nám nejvíce líbil obrázek  TEREZKY ŠÁRKOVÉ .

GRATULUJEME a výherci zasíláme drobné dárečky!!!

Soutěž o minerál

Ve spolupráci s firmou Krystals Europe s.r.o. jsme pro vás připravili novou, měsíční soutěž o hodnotný drahokam. Každý měsíc budete moci vyhrát vybraný hodnotný drahokam. Stačí, pokud přijdete do Mořského světa, odhadnete váhu vystaveného výherního kamene a odpověď odevzdáte na pokladně. Odpovědní formuláře obdržíte u pokladny. Kámen získá ten, kdo se nejvíce přiblíží váze kamene.
Za měsíc říjen 2017 byl nejblíže v odhadu správné váhy minerálu pan MAREK ŠŤÁSTKA. Gratulujeme!
Vyhráváte vzácný minerál !!!