fotosoutěž

Za měsíc únor 2018 nás nejvíce zaujala fotografie od paní MARTY ZMRHALOVÉ Z ROSEČE  .

GRATULUJEME a výherci zasíláme rodinnou vstupenku!!!

Na vaše fotografie z expozice ZOO Mořský svět se těšíme na e-mailu: info@morsky-svet.cz

výtvarná soutěž

Za měsíc únor 2018 se nám nejvíce líbil obrázek od SANDRY SUCHÉ Z POSTŘIŽÍNA. 

GRATULUJEME a výherci zasíláme drobné dárečky!!!

Na vaše obrázky svět se těšíme na e-mailu: info@morsky-svet.cz

Soutěž o minerál

Ve spolupráci s firmou Krystals Europe s.r.o. jsme pro vás připravili novou, měsíční soutěž o hodnotný drahokam. Každý měsíc budete moci vyhrát vybraný hodnotný drahokam. Stačí, pokud přijdete do Mořského světa, odhadnete váhu vystaveného výherního kamene a odpověď odevzdáte na pokladně. Odpovědní formuláře obdržíte u pokladny. Kámen získá ten, kdo se nejvíce přiblíží váze kamene.
Za měsíc únor 2018  byl nejblíže v odhadu správné váhy minerálu paní ELIŠKA ŘEPKOVÁ. Gratulujeme!
Vyhráváte vzácný minerál !!!