Mořský svět - Výstaviště v Praze 7 - Holešovicích, otevřeno káždý den


SOUTĚŽ  :   do konce července soutěžíme o zajímavý minerál

Otevřeno Po-Pá  8:30 - 18:00

                  So- Ne 9:00 - 19:00

PRAVIDELNÉ AKCE:

Přehled akcí na následující týden naleznete na úvodní stránce našich stránek.

Každé úterý od 15:00 - krmení žraloků

Každou středu od 15:00 - krmení středové nádrže

Každý čtvrtek od 13:30 - krmení živočichů z rukou potápěče

Každý poslední pátek v měsíci - noční prohlídka s průvodcem

Aktuální přehled akcí naleznete na úvodní stánce v novinkách

Termín příští noční prohlídky: 29.7.2016 od 19:00 (přijďte včas, ve 19:05 bude vstup do ZOO Mořský svět opět uzavřen).

Změna akce vyhrazena.

 

Výroční zpráva ZOO Mořský svět za rok 2014 ke stažení zde

Počítadlo
Celkem návštěv: 191897
Online: 6

 Něco málo z našich živočichů....

 Žralok černoploutvý – Carcharhinus melanopterus

 

Žralok černoploutvý dorůstá do velikosti až 1,8 metru. Vyskytuje se v mořích a oceánech subtropického a tropického pásu do hloubek 30 metrů v mělkých útesových vodách. Živí se rybami, korýši a hlavonožci. Jedná se o živorodý druh žraloka, v jednom vrhu rodí samice převážně 2 až 5 mláďat. Cíp hřbetní a spodní část ocasní ploutve je zbarvena černě. Jako jeden z mála druhů žraloků dokáže vyskočit celým tělem nad hladinu.

Pterois volitans Perutýn ohnivý 

Vyskytuje se v tropickém pásu východní části Indického oceánu a v západní části Tichého oceánu. Jedná se o velmi schopného lovce, živí se převážně rybami a korýši. Díky roztažitelné tlamě dokáže pozřít i velkou rybu. Ve hřbetní, břišní a řitní ploutvi má jedovaté paprsky, které obsahují velmi silný neurotoxický jed, který je strukturou podobný jedu kobry. Bolest po poranění perutýnem je velmi silná. Pomůže ponoření postiženého místa do co nejteplejší vody – jed je bílkovinné povahy, který v teple denaturuje. Vidět u nás můžete i perutýna tykadlového a perutýna krátkoploutvého, oba druhy jsou rovněž jedovaté.
 

Echidna nebulosa Muréna podmračená

Výskyt tropický pás Indického a východníčást Tichého oceánu.Tato muréna žije skrytě na korálových útesech do hloubky 15 metrů.Dorůstá do velikosti až 80 cm.Hlavní složku potravy tvoří drobní korýši.Díky své velikosti,zbarvení a netečnosti k ostatním rybám se jedná o velmi dovážený druh.

 

Chromileptes altivelis Kanic vysokoploutvý

Původ: oblast jihovýchodní Asie. Žije na korálových útesech v místech s dostatkem úkrytů. Může dorůst až 75 cm.Co se potravy týče, není tento kanic vybíravý, živí se rami, měkkýši i korýši. V akváriu se snadno ochočí a zvykne si přijímat potravu i z ruky.

 

 

Zebrasoma flavescens Bodlok žlutý

 

Žije v pásu střední a východní části Tichého oceánu. Pohybuje se až do hloubky 50 metrů. Tyto ryby jsou velmi zvědavé a proti ostatním druhům nejsou plaché.Hlavní složkou potravytvoří řasy, drobní korýšižijící na dně. Chovají se většinou ve větších hejnech. 

 

Lysiosquillina maculata Strašek

 

Původ:Indopacifik-oblast od Havaje a Galapág až po východní Afriku. Vyskytuje se na písčitém a kamenitém dně až do hloubky 10 metrů. Živí se ostatními korýši a drobnými rybkami. Vůči ostatním příslušníkům jsou agresivní a brání si svá teritoria. Žijí v párech.V páru loví většinou jen sameček.

 

Oxycirrhites typus Štětičkovec obecný

Štětičkovec obecný z třídy ryb kostnatých se vyskytuje v pásu Indického oceánu a většiny Tichého oceánu.Nejčastěji leží ve větvích rohovitek a tvrdých korálů.Potravu loví ve volné vodě, může však díky své tlamce sbírat potravu i ze dna. Rozmnožení v akváriích není zaznamenáno.Díky svému krásnému zbarvení je často k vidění ve veřejných akváriích.

 

Myripristis murdjan Pruhatec

Původ: Indický oceán, západní část Tichého oceánu.Pruhatec žije v menších hejnech poblíž korálových útesů, přes den skrytě v dutinách a pod převisy. Jsou to dravci, aktivní spíše za soumraku a v noci.Jeho hlavní složkou potravy jsou korýši a ryby.Nelze je v zajetí chovat s menšími druhy ryb.

 


Limulus polyphemus Ostrorep americký

Původ: Mexický záliv. Vyskytuje se v hlubinnách, na mělčiny se vydává jen v období rozmnožování. V dospělosti může dosáhnout délky 90 cm a váhy okolo 4 kg. Je příbuzný pravěkým trilobitům. Klade vajíčka na písčitých plážích.

.

 

Enoplometopus anillensis Humr

Původ. Tropický a částečně subtropický pás australského oceánu. Dorůstá do délky 15 cm. Žije skrytě na kamenitém dně a z úkrytů vylézá teprve za soumraku. Pro akvarijní účely se dováží teprve krátce. Potápěči ho často vyhledávají v jeskynních pro fotografické účely.

 

Protoreaster nodosus Hvězdice uzlovitá

Tento druh hvězdice je poměrně nenáročný a najdeme ho nejčastěji na písčitém a bahnitém dně od mělčin do dvacetimetrových hloubek. Mají obvykle pět ramen, vyskytují se ale i jedinci které mají ramen i víc. Většina hvězdic je dravá, na svoji kořist dokáží vyvrhnout žaludek, strávit jí a žaludek opět zatáhnout zpět do těla. Mají velké regenerační schopnosti. Z utrženého ramene může v dobrých podmínkách vyrůst nový jedinec. Mateřskému jedinci rameno zase dorůstá. Vyskytují se od pobřeží Afriky až po severní pobřeží Austrálie.

 

Amphiprion melanopus Klaun tmavý

 

 Původ: západní část Tichého oceánu až po Polynésii. Vyskytují se na mělčinách, do hloubky 10 metrů. Žijí  symbioticky se sasankami, nejčastěji v párech, ale někdy obývá jednu sasanku i několik jedinců.V porovnání s ostatními druhy klaunů patří mezi méně náchylné na převoz i chov v akváriích.

 


 

 

Copyright © 2016 Mořský-svět, Všechna práva vyhrazena
Webdesign a optimalizace pro vyhledávače: GRAFART STUDIO®